۱۳۸۹/۰۵/۱۰

دختر افغان بینی بریده به روی جلد مجله تایم

عایشه دختری ۱۸ ساله که بوسیله خانواده شوهرش اذیت می شده از خانه فرار می کند و بعد در یک دادگاه طالبان محکوم میشود که گوش و بینی او بریده شود این زن تحت مراقبت و در یک پناهگاهی در افغانستان مخفی شده و از اینکه دوباره طالبان قدرت کامل را در دست بگیرنند واهمه دارد. عکس این دختر بر روی جلد مجله معروف Time چاپ شده است.

هیچ نظری موجود نیست: