۱۳۹۷/۱۰/۱۱

محمدرضا پهلوی از کودکی تا ولیعهدی ...........

 
محمدرضا پهلوی در آغازین سالیان حیات 
محمدرضا پهلوی و خواهرش شمس پهلوی در آغوش رضاخان
 
محمدرضا پهلوی در دوران کودکی درحالی‌که «آقاهاشم» خدمتکار خانوادگی او را همراهی می‌کند
 
محمدرضا پهلوی در کلاسی 21نفره که محصلان آن فرزندان ماموران دولتی و افسران ارتش بودند، تحصیل را آغاز کرد. هدف از قرار دادن او در این فضا، پرورش او در فضایی نظامی و تحکم‌آمیز بود
 
محمدرضا پهلوی در کنار تنی چند از افسران در روزی که به عنوان ولیعهد معرفی شد 
محمدرضا پهلوی در کنار خواهران و برادرانش در دوران کودکی. آنان در این دوره، نه چندان پدر را می‌دیدند و نه به شکل متعارف، از محبت او برخوردار می‌شدند 
محمدرضا پهلوی در دوران نوجوانی و در کسوت نظامی که به وی تحمیل شده بود 
محمدرضا پهلوی در دوران نوجوانی و در کسوت نظامی که به وی تحمیل شده بود 
محمدرضا پهلوی در دوران نوجوانی و در کسوت نظامی که به وی تحمیل شده بود
 
محمدرضا پهلوی در دوران نوجوانی از سوی پدر برای تحصیل به اروپا گسیل شد. خود او دراین‌باره می‌نویسد: پدرم مرا به اروپا فرستاد که اصول ترقی و تعالی دنیای غرب را در ایران به‌کار اندازد! 
تصویری از حضور محمدرضا پهلوی در محافل ورزشی در دوران نوجوانی. به عادت مالوف، گرفتن و انتشار این تصاویر، بیشتر جنبه تبلیغی داشت و او به لحاظ بدنی، فردی ضعیف به‌شمار می‌آمد
 
تصویری از فراگیری ورزش بوکس توسط محمدرضا پهلوی در دوران نوجوانی. به عادت مالوف، گرفتن و انتشار این تصاویر، بیشتر جنبه تبلیغی داشت و او به لحاظ بدنی، فردی ضعیف به‌شمار می‌آمد 
محمدرضا پهلوی سوار بر یک اتومبیل لوکس در دوران نوجوانی
 
محمدرضا پهلوی در دوران اقامت در ژنو برای تحصیل، قبل از نام‌نویسی در مدرسه شبانه‌روزی «له‌روزه»
 
محمدرضا پهلوی در آغازین روزهای ورود به مدرسه شبانه‌روزی «له‌روزه»
 
محمدرضا پهلوی در میان تیم ورزشی دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی «له‌روزه». از دل‌مشغولیهای وی در این دوره، بعدها حسین فردوست، دوست صمیمی وی، خاطراتی شنیدنی گفت 
محمدرضا پهلوی در حال بازی فوتبال با دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی «له‌روزه» 
محمدرضا پهلوی مدعی است که در دوران تحصیل در مدرسه شبانه‌روزی «له‌روزه»، به‌شدت تحت تاثیر محیط دموکراسی سوئیس قرار گرفته است! تاثیری که در دوران طولانی سلطنت وی هرگز خود را نشان نداد! 
محمدرضا پهلوی پس از بازگشت از سفر تحصیلی در بهار 1318، با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل ارتش شد و سپس به عنوان بازرس سمت یافت. این همان ارتشی بود که ساعتی تاب مقاومت در برابر بیگانگان را نداشت
 
محمدرضا پهلوی در کنار برادرانش در ستاد ارتش شاهنشاهی
 
محمدرضا پهلوی در دوران خدمت در ارتش به عنوان «بازرس»! 
شهریور 1320. محمدرضا پهلوی در حال ایراد سوگند سلطنت در مجلس. او با وساطت محمدعلی فروغی و نهایتا پذیرش دولت انگلستان عهده‌دار این سمت گشت
1320 محمدرضا پهلوی در دیدار با وینستون چرچیل در حاشیه کنفرانس تهران. برخورد روسای قوای اشغالگر با وی، بس تحقیرآمیز بود 
لوحه ولایتعهدی محمدرضا پهلوی

هیچ نظری موجود نیست: