۱۳۹۶/۰۷/۱۷

افشای "حیف‌ و میل‌های" مالیاتی در آلمان

مردم آلمان حساسیت زیادی به اموال عمومی و نحوه هزینه کردن مالیات‌هایشان دارند. اتحادیه سراسری مالیات دهندگان سالانه "کتاب سیاه" را منتشر می‌کند که در آن "حیف‌ومیل" ثروت ملی افشا می‌شود. در اینجا ببینید: 
هیچ نظری موجود نیست: