۱۳۹۶/۰۶/۲۷

فروش میوه به صورت سیار با استفاده از ماشین آتش نشانى ( اموال عمومى )

  اگر این اتفاق در آمریکا یا اروپا افتاده بود نجف زاده یا معصومى ده ها بار اخبار فقر مردم آن مناطق را مخابره مى کردند.

هیچ نظری موجود نیست: