۱۳۹۶/۰۶/۲۶

عکسی که به عنوان ضایع ترین عکس سال ایران انتخاب شد !!!!!!

سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی ضایع‌ترین عکس شناخته شد.
عکس سلفی نمایندگان با فدریکا موگرینی مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان ضایع ترین عکس سال از نظرت دکتر سلام انتخاب شد.
در جشن چهارسالگی دکتر سلام که در سالن کشتی شهدای هفتم تیر برگزار شد عکس سلفی نمایندگان با فدریکا موگرینی مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان ضایع ترین عکس سال انتخاب شد.

هیچ نظری موجود نیست: