۱۳۹۶/۰۵/۲۰

تصویر جالب رئیس جمهوری سابق فرانسه قابل توجه مدیران و مسئولان ایرانی!


خرداد: از این نکته که بگذریم که مدیریت در کشور ما به نوعی مادم العمر است و تنها از جایی به جای دیگر نقل مکان می کند! اما فارغ از آن به طور معمول مدیران بعد از ترک مسئولیت در کشور ما کماکان دبدبه و کبکه بسیار دارند و محافظ و بگیر و ببند.
این رفتار اما گویا در مهد دموکراسی جهان و در فرانسه، محلی از اعراب ندارد، تا آنجا که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سابق فرانسه که تنها 3 ماه از خروج وی از کاخ الیزه می گذرد، خیلی ساده و معمولی همانند همه شهروندان به خرید رفته و حتی یک همراه ساده هم برای حمل وسایل ندارد.
باشد که دوستان داخلی هم نظری به این عکس بیافکنند.

هیچ نظری موجود نیست: