۱۳۹۵/۱۰/۲۵

همسر آیت الله هاشمی در اولین صبحانه بدون او ...

عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، هنگام صبحانه یاد او را گرامی داشت.
به نوشته سایت انتخاب، همسر آیت الله در دلنوشته ای کوتاه این جملات را روی کاغذ نوشت: به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود. ناگهان این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم:
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست
آسوده بخواب مرد بزرگوار...
 
 

هیچ نظری موجود نیست: