۱۳۹۵/۰۸/۱۱

مسخره کردن خبرنگاری که با بهزاد فراهانی مصاحبه تلفنی کرده بود ...


 
 
انتقاد رضا رشید پور از خبرنگاری که صدای بهنوش طباطبائی و بهزاد فراهانی رو پشت تلفن ضبط کرد

هیچ نظری موجود نیست: