۱۳۹۵/۰۸/۳۰

تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ

مراسم ترحیم مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ) صبح یکشنبه با حضور شخصیت های نظامی و سیاسی و فرهنگی در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.
   
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ
 
 تصاویر : چهره‌ها در مراسم ترحیم مرحومه دباغ

هیچ نظری موجود نیست: