۱۳۹۳/۱۱/۲۴

(تصویر) پدرشوهر مهناز افشار در ختم مادر احمدی نژاد

محمدعلی رامین؛ معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد و پدر شوهر مهناز افشار در مراسم ختم مادر محمود احمدی نژاد
 


هیچ نظری موجود نیست: