۱۳۹۳/۰۸/۰۱

مجسمه های ساخت یک هنرمند 40 ساله فلسطینی در خرابه های جنگ 50 روزه اخیر با اسراییل در غزه نصب شده است

دیدنی های امروز

هیچ نظری موجود نیست: