۱۳۹۳/۰۴/۲۷

خانه های چند نسلی، راه حل آلمان برای از تنهایی درآوردن مسن ترها


هرچه جمعیت اروپا پیرتر می شود مسائلی مانند انزوا و تنهایی هم بیشتر می شود، در آلمان پیر و جوان شانه به شانه هم برای حل این ممشکل دست به کار شده اند. «خانه های چند نسلی» مراکزی هستند که افراد در سنین مختلف میتوانند به آنجا بیایند و با هم آشنا شوند و ارتباط برقرار کنند.

هیچ نظری موجود نیست: