۱۳۹۲/۰۵/۲۲

جلسه رای اعتماد به کابینه

بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه یازدهم را با حضور رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می دهند.
وزیران پیشنهادی از دقایق اولیه آغاز جلسه علنی در صحن مجلس حضور یافتند. 8:35 روحانی رئیس جمهور به همراه ابوترابی فرد و باهنر نواب رئیس وارد صحن مجلس شد.عکس های خبرگزاری های داخلی از این جلسه را در زیر می بینید.

هیچ نظری موجود نیست: