۱۳۹۲/۰۵/۱۳

در مراسم تنفیذ روحانی چه گذشت؟

 
رهبر ایران، با امضای حکم تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، انتخاب او را نشانی از وفاداری خدشه‌ناپذیر مردم به انقلاب و اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو دانست و تاکید کرد که او فردی آزموده شده است. در مراسم تنفیذ، چهره‌های حاکمیت که عمدتا نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای هستند حضور داشتند ولی غایب بزرگ این مراسم محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین و از حامیان حسن روحانی بود.

هیچ نظری موجود نیست: