۱۳۹۲/۰۶/۰۴

متن کامل طنز "کشور خارج کجاست؟" منتشر شده در شماره 533 نشریه نگین کرمان، 23 مرداد 1392

هیچ نظری موجود نیست: