۱۳۹۲/۰۲/۲۰

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی 
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی 
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
علی فلاحیان و باقر خرازی پس از ثبت نام در سومین روز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
علی فلاحیان و باقر خرازی پس از ثبت نام در سومین روز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
محمد غرضی،وزیر پست و تلگراف و تلفن در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی  
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
  روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی  
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
 
روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی  
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
همانند دو روز گذشته، امروز نیز افراد عادی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتند 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2

هیچ نظری موجود نیست: