۱۳۹۲/۰۳/۰۳

آخرین تصویر از آیت الله هاشمی پس از خداحافظی با اعضای ستادش


هیچ نظری موجود نیست: