۱۳۹۰/۰۹/۱۲

روایت تصویری از تخریب مراکز دیپلماتیک بریتانیا در تهران
عکس‌ ها به وسیله دامینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: