۱۳۸۹/۱۲/۲۷

مصاحبه احمدي نژاد با تلويزيون دولتي اسپانيا در دفتر رياست جمهوري

هیچ نظری موجود نیست: