۱۳۸۹/۱۲/۲۷

گورستان ظهیرالدوله در شب جمعه آخر سال

آخرین پنجشنبه سال خورشیدی است و بعضی از ایرانی ها، طبق سنتی دیرینه در واپسین شب جمعه سال، بر سر مزار درگذشتگان خانواده شان می روند. در تهران اکثر مردگان در قبرستان بزرگ بهشت زهرا، در جنوب این شهر، به خاک سپرده می شوند، و عده ای نیز به گورستان ظهیر الدوله در شب جمعه آخر سال می روند.


هیچ نظری موجود نیست: