۱۳۸۹/۱۱/۱۱

پیشینه علمی و سیاسی علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشنهادی محمود احمدی نژاد، از مجلس ایران رای اعتماد گرفت. او که رئیس سازمان انرژی اتمی بوده، جانشین منوچهر متکی می شود که حدود پنج سال وزیر خارجه بود.

هیچ نظری موجود نیست: