۱۳۸۹/۰۷/۲۸

سفر رهبر ایران به قم پس از حدود ده سال

سفر به قم، برای کسی که علاوه بر رهبری سیاسی کشور، علاقه مند است جایگاه دینی خود را در جامعه ی کوچکتر اما پیچیده تر مرجعیت، تثبیت کند. آیت الله خامنه ای رهبری ایران، به شهری سفر کرده که در حوادث بعد از انتخابات در ایران، بار دیگر به بازیگری اصلی در صحنه سیاسی کشور بدل شده. از مواضعی که بعضی مراجع در حمایت از مخالفان دولت گرفتند یا اعتراضاتی که در شیوه برخورد حکومت با معترضان کردند گرفته تا سکوتی که رهبر ایران، پیشتر به آن اعتراض کرد. آقای خامنه ای در ایرن سفر ، دقیقا به دنبال چیست، اول گزارش فرزاد کاظم زاده را از استقبال قمی ها و روحانیون از رهبر ایران ببنید، بعد در این باره بیشتر خواهیم گفت.

هیچ نظری موجود نیست: