۱۳۸۹/۰۴/۲۳

چرخشی تازه در داستان پرابهام شهرام امیری

داستان پر ابهام کارشناس هسته ای ایران که یکسال پیش در عربستان سعودی ناپدید شد ظاهرا به پایان خود نزدیک می شود. دیروز شهرام امیری به سفارت پاکستان در واشنگتن رفت. امروز آمریکا، برای اولین بار در یک سال گذشته، رسما حضور او را در خاک این کشور تایید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا، گفته که شهرام امیری به میل خود در آمریکا بوده و می تواند به ایران برگردد. این در حالیست که ایران در این مدت می گفت آقای امیری را آمریکایی ها به کمک عربستان ربوده اند. همزمان، وزیر خارجه ایران از آمریکا خواسته مانع برگشتن شهرام امیری به ایران نشود.

هیچ نظری موجود نیست: