۱۳۹۸/۰۹/۰۶

خاک بر سر شما دو تا و نصفی آدم با پنج جور پرچم ! ف. م. سخن

C0791FD8-6200-4EF3-B028-E7AF1D633C26.jpegتظاهرات دو تا و نصفی آدم در شهر پاریس را که مثلا در حمایت از اعتراضات مردم ایران برگزار شده بود می دیدم و از شدت خشم دندان بر هم می فشردم.
این دو تا و نصفی آدم، که مثل مرده خورها، هر جا در ی باز ببینند و مجلس ختمی پشتِ آن درِ باز مشاهده کنند، به هوای خوردن حلوا و خرما بی هیچ ارتباط خانوادگی و دوستی وارد آن خانه می شوند، به محض برخاستن صدای اعتراض از مردم داخل ایران، فورا خود را با پرچم هایی که نشانی از ایران و ایرانیّت ندارد به مراکز شهرهای خارجی می رسانند و به اسم حمایت از ایرانیان معترض، میان ایرانیان اختلاف و پراکندگی و درگیری ایجاد می کنند.
کار در پاریس به جایی رسید که یکی از مسوولان برگزاری تظاهرات، به شرکت کنندگان توصیه کرد هر چه پرچم هست جمع کنند و فقط به نفع مردم معترض داخل شعار دهند.
زهی تاسف! زهی خجالت و شرم!
دو تا و نصفی آدم که هر کدام با خواب و خیالی آمده اند تا اعتراضات مردم را در ایران مالِ خود کنند، پنج تا پرچم هوا کرده اند که مثلا مارک و نشان شان را به حرکت های اعتراضی مردم بکوبند!
اولا شما دو تا و نصفی آدم، چه ارزشی از نظر کمّی دارید که مسوولان برگزاری تظاهرات، خواهان حفظ اتحاد (!) میان تان هستند؟!
دو تا نصفی آدم، که به جای پرچم ایران، پرچم کردستان هوا کرده اند، یا به جای پرچم قدیمی و کهنسال شیر و خورشید، پرچم سه رنگ با کلمه ی ایران به خط لاتین در وسط اش بلند کرده اند، یا پرچم سرخ کمونیست و کارگری بر افراشته اند، چه ارزشی دارند که آدم بخواهد باهاشان تظاهرات ده نفره آن هم با کلی حرف و حدیث انجام دهد؟!
ایرانیان اصیل همان بهتر که در خانه هایشان بنشینند و از طریق رایانه و اینترنت همبستگی قلبی شان را با مردم ایران اعلام کنند.
اگر هم جمعیتی قابل ملاحظه (!) که در خارج از کشور با چند میلیون ایرانی ساکن مثلا می شود دویست نفر دور هم جمع شدند، بدون نگرانی از به هم خوردن «اتحاد و همبستگی مردم» (!) گوش تفرقه افکنانی که با پرچم های غیر ایرانی شان رسما می گویند که ایرانی نیستند بگیرند و از جمع خود با فضاحت بیرون کنند!
عزیزان خواهان اتحاد مردم!
هیچ نگران به هم خوردن «اتحاد مردم» (!) نباشید چون صد نفر دویست نفر اسم اش «مردم» نیست که اتحاد یا عدم اتحادش مشکلی برای ایران و ایرانیان ساکن ایران درست کند.
کسی که پرچم کردستان دست اش می گیرد، دارد می گوید که ایرانی نیست و مردم ایران هم نیاز به اتحاد با مردم جاهای دیگر ندارند.
اتحاد، باید میان مردم داخل ایران وجود داشته باشد که دارد، اگر این دو تا نصفی آدم مزاحم، مثل نخود خود را قاطی مردم نکنند.
هر گاه دیدید که تظاهراتی وجه عمده اش نه حمایت از مردم ایران که ایجاد تفرقه و چند دستگی و سوءاستفاده ی آدم های مریض و ضد ایران است، بساط آن تظاهرات را بر چیدن، هزار مرتبه بهتر از برگزاری مفتضحانه ی آن.

هیچ نظری موجود نیست: