۱۳۹۷/۰۵/۱۷

دختری می‌خواهد از ایران خارج شود، می‌گویند تا شلوارت را عوض نکنی پاسپورتت را نمی‌دهیم!در نهایت پرواز خود را از دست داد!

هیچ نظری موجود نیست: