۱۳۹۴/۱۰/۲۸

دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

هارس دی پارتلئو رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز (یکشنبه 27 دی) دیدار کرد. لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپا است که با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. عکس های حمید املشی از ایسنا را مشاهده می کنید.


تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

تصاویر : دیدار رئیس مجلس نمایندگان لوکزامبورگ با آیت‌الله هاشمی

هیچ نظری موجود نیست: