۱۳۹۳/۱۲/۱۶

داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد

گروه موسوم به دولت اسلامی ( داعش) در شهر رقه سوریه بار دیگر با اجرای یک حکم یک جوان سوری را به اتهام همجنسگرایی از بلندی به پایین پرتاب کرد.این چندمین  بار است که گروه داعش افراد مختلف را به این اتهام دادگاهی و سپس آنها را از ساختمان های بلند به پایین پرتاب می کند.
گروه داعش تصاویر این اجرای حکم را روی شبکه های خود در فضای مجازی منتشر کرده است و در زیر نویس خود نوشته است: اجرای حکم فردی که افعال قوم لوط را انجام داده بود.
یکی از اهداف داعش از انتشار این گونه تصاویر ایجاد رعب و وحشت تفسیر می شود. شهر رقه در سوریه از سال 2013 به اشغال داعش در آمد  و از سوی ابوبکر بغدادی خلیفه خود خوانده این گروه  به عنوان مرکز خلافت اسلامی تعیین شده است.

داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد (+عکس)
 
داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد (+عکس)
 
داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد (+عکس)
 
داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد (+عکس)
 
داعش دوباره آدم از بلندی پرت کرد (+عکس)

هیچ نظری موجود نیست: