۱۳۹۱/۰۳/۲۲

معرفت یک پرنده

گفته شده است که عکس اين دو پرنده در کشور اکراين گرفته شده است. عکاس اين عکس ها آنها را به بالاترين قيمت ممکن به روزنامه هاي فرانسه فروخته است   و تمام نسخه هاي روزنامه در روز انتشار اين عکس بطور کامل فروخته شده است. در تصوير اول پرنده ماده زخمي روي زمين افتاده و منتظر شوهرش مي باشد


در تصوير دوم پرنده نر براي همسرش با عشق و دلسوزي غذا مي آورد


در تصوير سوم پرنده نر مجددا براي همسرش غذا مي آورد
اما متوجه بي حرکت بودن وي مي شود لذا شوکه شده و سعي مي کند او را حرکت دهد

لحظه اي که متوجه مرگ عشق خود مي شود و شروع به جيغ زدن و گريه مي کنددر کنار جنازه همسرش مي ايستد و همچنان به شيون مي پردازد


در آخر مطمئن مي شود که عشق به او باز نمي گردد
لذا با غم و ناراحتي کنار جنازه وي آرام مي ايستد

هیچ نظری موجود نیست: