۱۳۹۰/۰۲/۲۶

محسن هاشمي کانديداي مجلس مي شود

نداي انقلاب نوشت: به تازگي توسط برخي از نزديکان محسن هاشمي رفسنجاني مديرعامل سابق مترو تهران مطرح شده که نامبرده قصد دارد از حوزه انتخابيه تهران کانديدا نمايندگي مجلس شود.
بر همين اساس گفته مي شود نامبرده ستادهاي انتخاباتي خود را هم بدين منظور فعال نموده است.

هیچ نظری موجود نیست: