۱۳۹۰/۰۱/۰۹

کشیده شدن دعواهای سیاسی ایران به عرصه فرهنگ

مدتی است دعواهای سیاسی ایران به عرصه فرهنگ هم کشیده شده. آخرین نمونه اش تلاش طرفداران جنبش سبز برای تحریم فیلم سینمایی اخراجی های 3. فیلمی به کارگردانی مسعود ده نمکی که فروش بسیاری درتهران و بعضی از شهرستان ها داشته است . عده ای عقیده دارند باید حساب فرهنگ را از سیاست جدا کرد.

هیچ نظری موجود نیست: