۱۳۸۹/۱۰/۰۹

آیا معاون سابق وزارت دفاع ایران خودکشی کرده

مقامهای ایران می گویند که به شدت نگران وضعیت یک مقام سابق نظامی هستند که چهار سال پیش در ترکیه ناپدید شد. وزیر دفاع ایران امروز گفت که علی رضا عسگری از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران و معاون سابق وزارت دفاع ایران، بدست اسرائیل ربوده شده و حفظ جان او، آزمونیست برای جامعه جهانی. این نگرانیها زمانی مطرح شد که چند رسانه در اسرائیل خبرخودکشی آقای عسگری را در زندان از قول یک منبع آگاه منتشر کردند ولی بعد از مدتی کوتاه، این خبر حذف شد. بنا بر اطلاعات رسیده به بی بی سی، ارتش اسرائیل دستور داده که رسانه های مستقر در این کشور، در این زمینه خبری منتشر نکنند. آیا علیرضا عسگری در اسرائیل است؟ چقدر می توان به این گزارشها درباره سرنوشت او اعتماد کرد؟

هیچ نظری موجود نیست: