۱۳۸۹/۰۷/۱۲

مشاور ارشد میرحسین موسوی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد


به گزارش کلمه مشاور ارشد میرحسین موسوی که از دیماه سال گذشته در بازداشت موقت به سر می برد پس از تحمل هفته ها زندان انفرادی و ماهها بازداشت در بند عمومی ساعتی پیش با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.بهشتی شیرازی از رزمندگان دوران “دفاع مقدس” و دبیر هیات دولت در دوره میرحسین موسوی بود. وی در دوره بیست ساله سکوت و سانسور موسوی به فعالیت های فرهنگی پرداخت. بهشتی شیرازی با بازگشت موسوی به عرصه انتخابات در قامت مشاور وی به عرصه سیاست بازگشت.

هیچ نظری موجود نیست: