۱۳۸۹/۰۵/۲۶

بوسه صدها مرد و زن در میدان تایمز نیویورک

صدها مرد و زن در میدان تایمز نیویورک، به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، یکدیگر را بوسیدند. مردها لباس ملوانی پوشیده بودند و زنها خود را به شمایل پرستاران آمریکایی در زمان جنگ در آورده بودند.

هیچ نظری موجود نیست: