۱۳۹۷/۰۹/۱۰

با هر وعده غذای خود چه میزانی از پلاستیک را مصرف می​‌کنیم؟

آنچه ما می‌​خوریم، همانی​ نیست که می‌​بینیم: بنابه تحقیقات پژوهشگران دانشگاه هریوت​ـ وات شهر ادینبورگ (Heriot-Watt) همراه با هر وعده غذایی که می​‌خوریم، بیش از یکصد ذره ریز پلاستیکی وارد بدن​مان می‌​شود.

هیچ نظری موجود نیست: