۱۳۹۶/۰۵/۳۱

آلمانی‌ها و باغچه‌هایشان؛ پاسخی به نیازهای جسم و روح شهرنشینان

مجسمه‌هایی به شکل کوتوله‌های افسانه‌‌ای، پرچم آلمان و حصارهایی سیمی در باغچه‌های معروف به "شربر" در حاشیه شهرها، یکی از جلوه‌های فرهنگی زندگی در آلمان است. با پیشینه و جایگاه این باغچه‌ها در فرهنگ مردم آلمان آشنا شوید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست: