۱۳۹۰/۰۷/۱۹

نماینده ایران در آژانس پشت میز اسرائیل

در عكس زیر دكتر علی اصغر سلطانیه، نمایندگی دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه ماه گذشته آژانس دیده می شود كه پشت میز نمایندگی اسرائیل نشسته و در حال انجام یك گفتگوی رسمی است.

سلطانیه مشغول بحث و گفتگو با یكی از اعضای هیئت نمایندگی ایرلند - كه ریاست كمیته پادمان‌های هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده دارد - و یك دیپلمات كوبایی است. وی در این گفتگو از سوی دو مقام ایرانی دیگر همراهی می شود.
بسیار سخت است تصور كنیم كه دیپلمات ارشد ایرانی، بعد از گذراندن شش سال بعنوان نماینده تهران در آژانس اتمی، بدون اینكه زنگ خطری به صدا در آید، پشت میز اسرائیل نشسته باشد. اینطور تصور می شود كه مقررات دفتری ایران در ماموریتهای خارجی از رخ دادن چنین اشتباهاتی جلوگیری نماید.
اگر هم تاكنون چنین مقرارتی نبوده باشد، شاید از حالا به بعد چنین مقرارتی وضع شود، البته ممكن است این تصویر ناشی از خطای زاویه دید نیز باشد!

هیچ نظری موجود نیست: