۱۳۸۹/۰۷/۲۱

پوستر تبلیغاتی محمود احمدی نژاد پشت یک پوستر تبلیغاتی در بزرگراه جیه در جنوب بیروت.

آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه وارد بیروت خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: